Podłączyć wyświetlacz OLED do płytki EduTar:

  1. złącze wyświetlacza SDA – podłączyć do A4
  2. złącze wyświetlacza SCL – podłączyć do A5
  3. złącze wyświetlacza GND – podłączyć do GND
  4. złącze wyświetlacza VDD – podłączyć do +5V

Uruchomić bibliotekę Adafruit_SH110x. Jeśli biblioteka nie jest zainstalowana w arduino to należy ją doinstalować przez menadżer bibliotek (Narzędzia->Zarządzaj bibliotekami… – wyszukujemy bibliotekę Adafruit_SH110x i klikamy przycisk „instaluj”)

Uruchomić przykładowy program: