Zakres materiału:
  1. Obsługa przycisków – wejścia
  2. Problem drgania styków
  3. Sterowanie wyświetlaczem 7-segmentowym
  4. Generowanie dźwięku – buzzer
  5. Odliczanie czasu
  6. Nie blokuj programu, maszyna stanów