Podłączyć pierścień z diodami cyfrowymi RGB:

  1. pierścień DI – podłączyć do pinu D3 na płytce EduTar
  2. pierścień 5V – podłączyć do +5V na płytce EduTar
  3. pierścień GND – podłączyć do GND na płytce EduTar

Uruchomić bibliotekę FastLED – jeśli nie ma jej w arduino to należy ją doinstalować przez menadżer bibliotek (Narzędzia->Zarządzaj bibliotekami… – wyszukujemy bibliotekę FastLED i instalujemy).

 

Uruchomić przykładowy program: