Oprogramowanie Arduino z dodatkowymi bibliotekami: Arduino 1.8.19

Instrukcja kompilacji programu w Arduino do pliku HEX: instrukcja

Program do programowania mikrokontrolera (ustawić urządzenie na Nano(Atmega328) i prędkość transmisji na 115200): Xloader

Wyprowadzenia modułu Arduino NANO:

Obsługa LCD:

 

Przykładowe programy:

  • program demo – wyświetla na LCD napis, godzinę z układu RTC i temperature z układu DS8b20 (nalezy podłączyć pin 'DS_conn’ do pinu D2 Arduino)
  • lekcje 1 – przykładowe lekcje dla płytki edukacyjnej